Projekt

Nedan kan du läsa om de projekt som just nu pågår i Georange

Förstudie Nordkalotten

Projektets skall undersöka förutsättningarna för att utveckla en gemensam mineralstrategi för Nordkalotten, dvs de norra delarna av Norge, Sverige och Finland. Förstudien ska ligga till grund för en projektansökan. För mer information kontakta Håkan Tarras Wahlberg 073-046 12 69

Nationellt nätverk för gruvkommuner

Projektet skall stödja kommuner i deras arbete att tillse att gruv- och mineralprojekt bidrar till positiv samhällsutveckling och välfärd. För mer information, kontakta Anna Kostet 070-220 59 70

Metals4U

Skapa intresse hos barn och unga för gruv- och mineralnäring genom att skapa en fysisk installation på Exploatoriet i Skellefteå. Detta är ett nationellt projekt där Skellefteå är en av flera installationer. För mer information, kontakta Sinnika Sjunnesson 070-661 15 64

LOKET

Georange deltar i Region Norrbottens klusternätverk som gruvindustrirepresentanter. Ett starkt samarbete mellan länets aktörer är viktigt för Norrbottens framtida konkurrenskraft. Därför har klusterprojektet Loket siktet inställt på att skapa bra förutsättningar för branscher att växa och utvecklas

Deltagande i nya projekt

Utifrån aktuella ämnen och utifrån medlemmars behov arbetar Georange fram idéer på nya projekt som ska höja kunskapen samt stärka förutsättningar och ge underlag till vidare arbeten och frågeställningar gällande gruvindustrins förutsättningar och utmaningar. Detta gör vi på en neutralt och samverkande sätt.

Avslutade projekt inom Georange

Här kommer ett axplock av tidigare projekt inom Georange eller start av aktiviteter som än idag pågår

  • GEET - Georange Enviroment Testste 2001-2012

  • Gruv och Prospekteringsmässa, Malå 2007

  • Euro Mine Expo 2007 - 2022

  • Geoexpo, Malå 2011-2012

  • Future Mine & Minerals - 2011-2021

  • Geo Expo, Malå, 2012