Vi skapar mötesplatser

GEORANGE är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Hur kan vi hjälpa Er?


Georange, tillsammans med Skellefteå kommun, LTU, SGU och FMM skrev i måndags ett avtal om samverkan med den...
Skellefteås näringslivsdagar, BizBuz, genomförs för andra året i rad. Ett forum för alla som vill inspireras, vidga...