Vi skapar mötesplatser

GEORANGE är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Hur kan vi hjälpa Er?


Save the date - Foyen Advokatfirma och Veolia inbjuder i samarbete med Georange till miniseminarium....
Georange önskar alla sina medlemmar en glad sommar. Vi planerar att komma ut med ett medlemsbrev...