Vi skapar mötesplatser

GEORANGE är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Hur kan vi hjälpa Er?


Networking event ”Vem leder vem i mörkret? Om kvinnligt ledarskap under (och ovan) jord”.Vem är det egentligen...
Morgonmöte Skellefteå Kommun.Näringslivet och kulturen -  framgångsfaktorer för varandra. Var är...