Vi skapar mötesplatser

GEORANGE är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Hur kan vi hjälpa Er?


The Responsible Mining Index (RMI) supports the principle that minerals and metals mining should benefit...
Georange och Inlandets Teknik Park har träffat ett samarbetsavtal som syftar till att skapa en långsiktig hållbar...