Vi skapar mötesplatser

GEORANGE är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Hur kan vi hjälpa Er?


 Foyen Advokatfirma och Veolia inbjuder i samarbete med Georange till miniseminariumDen verkliga kostnaden...
Sveriges tolkning av artskyddet är orimligt.Skyddet för fåglar, fiskar och ett antal andra arter har fått...