Vi skapar mötesplatser

GEORANGE är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Hur kan vi hjälpa Er?


Frukostseminarium Ingenjörsvetenskapsakademin IVA 13 juni     ÖPPET FÖRALLA!! Hjärtligt...
 Foyen Advokatfirma och Veolia inbjuder i samarbete med Georange till miniseminariumDen verkliga kostnaden...