Vi skapar mötesplatser

GEORANGE är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Hur kan vi hjälpa Er?


 Sametinget i samverkan med GEORANGE inbjuder till ett seminarium/workshop omkring markanvändning,...
Mistra Arctic Sustainable Development: Vad kom vi fram till? Sedan 1996 ingår Sverige i Arktiska rådet och...