Verksamhetsplan

19/Nov/2019

GEORANGE är en ideell förening som har till ändamål att samla aktörer från offentliga organ, akademi och näringsliv, i syfte att främja en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.

blog-img3

GEORANGE ideella förening bildades 2001. Föreningens verksamhet är relaterad till det långsiktigt hållbara nyttjandet av våra malm- och mineralresurser.  

VERKSAMHETSIDÉ
Med utgångspunkt i föreningens ändamålsparagraf har styrelsen formulerat följande verksamhetsidé:
GEORANGE är en nationellt ledande och internationellt erkänd oberoende organisation som bidrar till ett hållbart samhälls- och näringslivsutveckling baserad på gruvor och mineral.    

Medlemsnytta 
Medlemmarna ska genom sitt medlemskap stärkas. Det ska ske genom att GEORANGE arbetar med utveckling och förnyelse, hållbar tillväxt samt samverkan och nätverksbyggande. GEORANGE verkar i sitt arbete för hållbar utveckling utifrån såväl ekonomisk, social som ekologisk hållbarhet. GEORANGE avser att genom olika former av extern finansiering och strategisk samverkan skapa möjligheter och resurser för GEORANGE arbete.

Verksamhetsårets fokusområden
-  Markanvändning
- Genomföra arrangemang och aktivt arbeta för i syfte att utveckla dialogen mellan olika markanvändare.
- Aktivt delta i aktuella forskningsprojekt.
- Initiera riktade forskningsinsatser inom området.
- Erbjuda aktörer samverkan utifrån GEORANGE kompetens.
 - Utveckla internationellt nätverk
- I samverkan med regionala EU-kontor och medlemmar genomföra insatser på europeisk nivå.
- I samverkan med andra aktörer vidareutveckla internationella kontakter.
- Utveckla samverkan med nordiska aktörer.
- Utveckla samarbetet med Kanada.
 - Samhällsutveckling
- Aktivt driva på arbetet med implementeringen av den regionala mineralstrategin.
- Aktivt delta och följa i arbetet att genomföra den nationella mineralstrategin.
- Följa och förmedla aktuell forskning.
- Förbereda nästa seminarium - Future Mine&Mineral i Stockholm
 - Aktivt arbeta för med förberedandet av Euro Mine Expo 2020

Georange Newsletter 2018 (Swedish and English)

Den här webbplatsen använder cookies för förbättra din användarupplevelse, för säkerhetsrutiner och för statistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!