Verksamhetsplan

19/Nov/2019

Vision:
GEORANGE är år 2030 en nationellt ledande och internationellt erkänd oberoende organisation som bidrar till ett hållbart samhälls- och näringslivsutveckling baserad på gruvor och mineral.

blog-img3

Georange ska år 2030 ha:  

 1.      Etablerat sig som en viktig aktör för kunskapsspridning om gruvor och mineral och om betydelsen av metaller och mineral för ett hållbart samhälle

2.      Framgångsrikt ha lyft gruvverksamhetens förutsättningar till en fråga som tas på allvar på regional och nationell nivå 

3.      Ha skapat en plattform för dialog mellan motstående intressen i frågor som rör gruvor och mineral

4.      Uppnått en drivande position i policyfrågor som rör gruvor och mineral

5.      Bidragit på ett betydelsefullt sätt till att hållbarhet ur såväl ekonomisk, social som miljömässigt perspektiv ska prägla alla frågor rörande gruvor och mineral.

6.      Påtagligt bidragit till gruvindustrins kompetensförsörjning 

7.      Etablerat sig som en betydande partner i internationellt samarbete med övergripande syfte att stärka sin nationella roll

8.      Ha bidragit till snabbare och ökad innovationsutveckling genom att erbjuda gruv- och teknikföretagen arenor för presentation av ny teknik, inte minst digitala tekniker


Verksamhetsplan 2020

Den här webbplatsen använder cookies för förbättra din användarupplevelse, för säkerhetsrutiner och för statistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!