Om Georange

19/Nov/2019

GEORANGE är en oberoende organisation som aktivt bidrar till en hållbar samhälls- och näringslivsutveckling i norra Sverige baserad på gruv- och mineralnäringen.

ladda ned

Föreningen har idag ett femtiotal medlemmar och som ett led i att öka medlemsnyttan kommer vi att erbjuda våra medlemmar att lägga ut information och erbjudanden som är till gagn för hållbar samhällsutveckling. Om ni önskar informera om något särskilt kontakta vår ordförande, Håkan Tarras-Wahlberg.


GEORANGE är en ideell förening som har till ändamål att samla aktörer från offentliga organ, akademi och näringsliv, i syfte att främja en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.


Avsikten är att göra detta inom ett antal avgränsade insatsområden:

  1. Medverka till att en återkommande internationell mötesplats för gruv- och prospekteringsindustrin säkerställs.
  2. Forma och stärka ett fungerande nätverk av företag, akademi och offentliga aktörer.
  3. Finna och visa på metoder för konstruktiva och utvecklande metoder där olika markanvändares intressen beaktas.

Våra medlemmar 2020

Den här webbplatsen använder cookies för förbättra din användarupplevelse, för säkerhetsrutiner och för statistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!