Gruvan och gruvsamhället – a man's world?

02/Dec/2020

Ett Webbinarium om Jämställdhet i gruvan och gruvsamhället. Har det såväl kulturella som ekonomiska effekter? Välkommen att delta i ett direktsänt webbinarium om vad som kan göras för att uppnå ökad jämställdhet och vems ansvar det är.

administratör

Frågeställningar som berörs:

  • Riskerar samhällsomvandlingen i Malmfälten skapa samhällen för medelålders män?
  • Så ska kvinnor lockas in till utbildningar inom geovetenskapliga utbildningar.
  • Hur står det till med machokulturen i gruvan?

Deltagare är välkomna att delta med frågor och synpunkter via chattfunktion.

Arrangör: Projektet Gruva-Samhälle tillsammans med LKAB och Women in Mining-Sweden.


Talare:

Lena Abrahamsson, professor, Luleå tekniska Universitet
Eugenia Segerstedt, forskare, Luleå tekniska Universitet
Samuel Heiman, doktorand, Luleå tekniska Universitet


Panel:

Fanny Högrell, ombudsman, IF Metall
Åsa Allan, vice vd, Kaunis Iron AB
Erika Ingvald, enhetschef, SGU
Ulrica Hammarström, kommunalråd, Pajala kommun
Monika Sammelin, områdeschef Malmberget, LKAB

Moderator: Emma Härdmark, kommunikationschef, Svemin samt ordförande Women in Mining-Sweden


När:
11 december
Tid: 10.30-12.00
Plats: Online
Kostnad: Utan avgift
Språk: Svenska
Anmälan: Via knappen nedan

Jag vill anmäla mig!

Mer information

Anna Kumpula Kostet, projektledare Gruva-Samhälle
anna@arcticcon.se | 070-281 95 95

Projektet Gruva-Samhälle ägs av Georange. Projektet utförs inom ramen för det Strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projektet hart även stöd av SGU, Region Norrbotten och Kaunis Iron. Läs mer om projektet här.

Women in Mining – Sweden genom Emma Härdmark, kommunikationschef Svemin. Women in Mining – Sweden finns också på Facebook, kolla här.

Nyheter