Medlemsnyttan

17/Dec/2019

Detta erbjuder GEORANGE sina medlemmar:

 - Tillgång till olika former av nätverk

 - Hjälp med myndighetskontakter

 - Samarrangör vid seminarier

 - Deltagande till rabatterat pris vid GEORANGE egna seminarier

 - Möjlighet att använda GEORANGE i sin marknadsföring 

 - Kontakter med den ”politiska världen”  

- Nyhetsbevakning  

- Förmedling av direkta kontakter

 

Bli medlem Du också, och nyttja GEORANGE omfattande nätverk med kontakter !

Medlemsansökan

Förenings- och Serviceavgift:

Årsmötet beslutade att fastställa föreningsavgiften 2020 till:

7 000 kr exkl. moms för Kommuner och Företag – med färre än 10 anställda och/ eller lägre omsättning än 10 mkr.

17 000kr exkl. moms för kommuner, universitet, organisationer och företag med fler än 10 anställda och/eller högre omsättning än 10 mkr.


Våra medlemmar 2020