Georange vägledning för samråd & dialog

06/Nov/2012

Georange vägledning för samråd & dialogGEORANGE har inom ramen för vårt arbete att finna och visa på konstruktiva och utvecklande metoder att beakta olika markanvändares intressen tagit fram ett styrdokument kallat "Georange vägledning för samråd & dialog".

 

Detta dokukent söker bidra till framgångsrikt samråd och dialog i svenska gruv- och prospekteringsprojekt. Dokumentet är ett "levande dokument" och förbättras kontinuerligt i enlighet med förslag som inkommer till Georange. Dokumentet finns även i en engelsk version.

 

Kontakta gärna Håkan Tarras-Wahlberg, Swedish Geological AB, om ni har idéer eller frågor om detta dokument.

HakanTw@swedishgeological.com