Georange snabbfakta

11/Dec/2019

Georange en neutral samarbetspartner

Georange ideella förening bildades 2001 utifrån att Gruv- och mineralområdet behövde en arena där olika insatser kan samord­nas. Föreningen Georange har goda förutsättningar att fylla denna uppgift. Georange, som oberoende ideell förening, har mål är att skapa tillväxt i en basnäring som är gammal men ändå högaktuell, och som snabbt har blivit högteknologisk och hypermodern.

Genom åren har Georange haft olika skepnader beroende på behov. Utvecklingen har gått från fokus på forskning, till att skapa arenor där allt från tillväxt till konfliktlösning behandlas. En av de viktigaste uppgifterna är att sammanföra människor med olika syn i en fråga, eller genom seminarier.

Georange som förening representerar företeelser som har med näringen att göra. Innovation, kluster, miljö, jämställdhet, forskning, internationalisering, markanvändning och kulturarv. GEORANGE avser att genom olika former av extern finansiering och strategisk samverkan skapa möjligheter och resurser för GEORANGE arbete inom våra fokusområden.


Kontakta vår Ordförande Håkan Tarras-Wahlberg eller vår Verksamhetsledare Jan Ots för mera information