Georange Kluster

16/Dec/2019

Tillväxtverket har efter en utlysning valt Georange som enda kluster i Västerbotten till klusterplattformen S3-piloten. S3-piloten ska ytterligare stärka klusters kompetens och genom detta stötta företagens utveckling.

Smart specialisering handlar om att regioner satsar på det de kan bli bäst på. Allt för att stärka sin framtida konkurrenskraft. Smart specialisering är ett begrepp som EU kommissionen initierade och är ett arbetssätt för att kraftsamla kring innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential. Skellefteå kommun är medfinansiär vårt projekt.

Under 2019 och 2020 kommer Georange att kunna erbjuda sina medlemmar en möjlighet att delta i MINING INNOVATION PROGRAM , som ges i samarbete med LTU Business och Goodbye Kansas.

Programmet består av tre delar och är ett unikt tillfälle att skaffa dig kunskaper om hur du går ifrån att ta beslut om idéer och investeringar på magkänsla till att strukturerat fatta välunderbyggda beslut.

VILL DU VARA MED?

Kontakta Georange:

Jan Ots

Jan.ots@georange.se

0 7 9 - 3 3 4 6 3 1 0