Exkursionsguide

06/Mar/2009

Härunder finns de senast tryckta versionerna av Exkursionsguiden. Sen 2008 pågår en upprustningen av lokaler som genomförs av SGU och finansieras av GEORANGE.

I samband med projektets slut 2010, kommer ytterligare exkursionslokaler att ingå.

För mer information om upprustningen och exkursionslokaler, kontakta Leif Bildström, SGU.