Bli medlem

11/Dec/2019

Bli medlem idag

photo-1503387837-b154d5074bd2

Medlemmarna ska genom sitt medlemskap stärkas. Det ska ske genom att GEORANGE arbetar med utveckling och förnyelse, hållbar tillväxt samt samverkan och nätverksbyggande. GEORANGE verkar i sitt arbete för hållbar utveckling utifrån såväl ekonomisk, social som ekologisk hållbarhet. GEORANGE avser att genom olika former av extern finansiering och strategisk samverkan skapa möjligheter och resurser för GEORANGE arbete. 

Verksamhetsårets fokusområden 

  Markanvändning 

- Genomföra arrangemang och aktivt arbeta för i syfte att utveckla dialogen mellan olika markanvändare.

- Aktivt delta i aktuella forskningsprojekt.

- Initiera riktade forskningsinsatser inom området.

- Erbjuda aktörer samverkan utifrån GEORANGE kompetens.

 

Utveckla internationellt nätverk  

- I samverkan med regionala EU-kontor och medlemmar genomföra insatser på europeisk nivå.

- I samverkan med andra aktörer vidareutveckla internationella kontakter.

- Utveckla samverkan med nordiska aktörer.

- Utveckla samarbetet med Kanada.

 

Samhällsutveckling  

- Aktivt driva på arbetet med implementeringen av den regionala mineralstrategin.

- Aktivt delta och följa i arbetet att genomföra den nationella mineralstrategin.

- Följa och förmedla aktuell forskning.

- Förbereda nästa seminarium - Future Mine&Mineral i Stockholm

 - Aktivt arbeta för med förberedandet av Euro Mine Expo 2020


Se våra medlemmar 2020

Information om medlemskap