Vattensammansättning och redoxförhållanden i vattentäckta sandmagasin. Ett exempel från magasin 4 i Kristineberg.

Pettersson, S.
1999
MSc Thesis, Div. of Applied Geology Luleå University of Technology. (In Swedish).
MSc thesis, 1999:237 CIV

http://www.diva-portal.se/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1030989&dswid=-6291 

Den här webbplatsen använder cookies för förbättra din användarupplevelse, för säkerhetsrutiner och för statistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!