Geokemisk karakterisering av anrikningssand från magasin 1 och 1B, Kristineberg, med fuktkammarförsök

Friis, H.
2000
MSc Thesis, Div. of Applied Geology Luleå University of Technology. (In Swedish).
MSc Thesis. 2000:74
LTU-EX-00/074-SE

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1017595&dswid=-9180 

Den här webbplatsen använder cookies för förbättra din användarupplevelse, för säkerhetsrutiner och för statistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!