Prevention of heavy metal release from a mining waste deposit by an active cover layer. Simulation of geochemical reactions in PhreeqC

Geokemisk studie av grundvattnet i ett upplag med avfallssand, magasin 1 Kristinebergsgruvan

Kinetics of sulphide oxidation and pH neutralization in tailings

Bildning av sekundära järnutfällningarur lakvatten från gruvavfall - kinetik karakterisering av struktur och metalluptag

Kvantifiering av vittringshastigheter hos sulfidmineral från gruvavfall

Sorption studies of a secondary iron precipitate formed from mining waste leachates

Dränerad celldeponering ur ett geotekniskt perspektiv

Sphalerite Weathering Kinetics Effects of Particle Size and pH

Size Distribution of Metals in a Mine Drainage Recipient at the Kristineberg Zn - Cu Mine

Geokemisk karakterisering av anrikningssand från magasin 1 och 1B, Kristineberg, med fuktkammarförsök

Ladda fler
Den här webbplatsen använder cookies för förbättra din användarupplevelse, för säkerhetsrutiner och för statistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!