Aktuella projekt

09/Dec/2019

Gruvindustrin har kommit att bli mer och mer ifrågasatt av omgivande samhälle och fokus har riktats mot industrins betydelse för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

photo-1563050912-ceb738fcc84e

Georange bedriver  projekt och aktiviteter för att bidra till en samhällsekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling, kunskapsöverföring samt för att skapa nya samarbeten och kontakter inom gruv- och mineralindustrin.


Läs mer om Projektet Nationellt nätverk för gruvkommuner

Läs mer om Projektet Genomförbarhetsanalys (”Veikarte”) för en Mineralstrategi för Nordkalotten.

Läs mer om Projektet Georange Kluster

Läs mer om Projektet Gruvor och metaller i omställningen till ett hållbart samhälle - En utställning om aktuella fakta och statistik

Georange