Föreningen

GEORANGE är som organisationsform ideell förening. Föreningen har idag ett femtiotal medlemmar.

 

Styrelsen är sammansatt utifrån ett triple helix koncept och består av represententer från det offentliga, från näringen och från akademin.

 

Medlemmarna ska genom sitt medlemskap stärkas. Det ska ske genom att GEORANGE arbetar med utveckling och förnyelse, hållbar tillväxt samt samverka och nätverksbyggande. GEORANGE verkar i sitt arbete för hållbar utveckling utifrån såväl ekonomisk, socíal som ekologisk hållbarhet.

 

GEORANGE avser att genom olika former av extern finansiering och strategisk samverka skapa möjligheter och resurser för GEORANGE's fortsatta arbete.