Medlemsnyttan

Detta erbjuder GEORANGE sina medlemmar:

 

-   Tillgång till olika former av nätverk

 

-   Hjälp med myndighetskontakter

 

-   Samarrangör vid seminarier

 

-   Deltagande till rabatterat pris vid GEORANGE egna seminarier

 

-   Möjlighet att använda GEORANGE i sin marknadsföring

 

-   Kontakter med den ”politiska världen”

 

-   Nyhetsbevakning

 

-   Förmedling av direkta kontakter

 

Bli medlem Du också, och nyttja GEORANGE omfattande nätverk med kontakter ! Medlemsavgiften är 6 000 kr per organisation. Kontakta oss idag !