Medlemsnyttan

Detta erbjuder GEORANGE sina medlemmar:

 

-   Tillgång till olika former av nätverk

 

-   Hjälp med myndighetskontakter

 

-   Samarrangör vid seminarier

 

-   Deltagande till rabatterat pris vid GEORANGE egna seminarier

 

-   Möjlighet att använda GEORANGE i sin marknadsföring

 

-   Kontakter med den ”politiska världen”

 

-   Nyhetsbevakning

 

-   Förmedling av direkta kontakter


 Bli medlem Du också, och nyttja GEORANGE omfattande nätverk med kontakter !Förenings- och Serviceavgift:


Årsmötet beslutade att fastställa föreningsavgiften 2019 till:

7 000 kr exkl. moms för företag – med färre än 10 anställda och/ eller lägre omsättning än 10 mkr.

17 000kr exkl. moms för kommuner, universitet, organisationer och företag med fl er än

10 anställda och/eller högre omsättning än 10 mkr.