Rejlers

Rejlers_Logo_Blue_RGB


Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster och IT-lösningar till kunder inom områdena bygg och fastighet, energi, industri samt infrastruktur. Rejlers sätter samman konsulter med olika kompetenser som samverkar för att genomföra projekt, allt från förstudier och planering till design, konstruktion, projektering och projektledning och programmering.

Energieffektiva och bra produktionstekniska lösningar samt god tillgänglighet för att hålla hög produktion i befintlig verksamhet med bibehållen kvalitet är viktiga parametrar. På det sättet får vi ner kostnaden och hjälper våra kunder att vara konkurrenskraftiga på en allt tuffare världsmarknad. Med Rejlers långa erfarenhet inom gruvnäringen kan vi avgöra vilka förändringar och förbättringar som är bäst lämpade för att uppnå detta. Vi siktar på långsiktiga, hållbara lösningar och jobbar mycket med energieffektiviseringar, hållbarhet och miljö.

Uppdragen kommer främst från el, automation, mekanik och process. Gruvteknik som exempelvis produktion och brytningsteknik, uppfordringsteknik, gruvventilation och vattenuppfordringar är specialiteter som Rejlers erbjuder marknaden. Vi utför även kompletta leveranser av maskinella utrustningar där projekten omfattar såväl förstudier, planering, konstruktion som installation. Vi är i många fall med hela vägen från idé till idrifttagen anläggning. Med infrastrukturell kompetens inom järnväg, kraftöverföring och telekom med koppling till gruvnäringen är  Rejlers en stark partner inom branschen.
Roger Johansson
Projektchef Gruvindustri

 

REJLERS SVERIGE AB
Box 911, 971 27 Luleå

Besöksadress: Varvsgatan 49
Mobil: +46 70 348 00 48
Tel: +46 771 78 00 00
roger.johansson@rejlers.se 
www.rejlers.se 


Exempel på tidigare uppdrag:


pdf Fragmentering_boliden_rönnskär

pdf Ny_huvudnivå_i_kirunagruvan_kuj_1365

pdf Ny_rökgasrening_i_Svappavaara


pdf Provberednings-_och_labbutrustning


pdf Ventilationsaggregat_-_lkab_malmberget