SRK Consulting

SRK Consulting (Sweden) AB är en del av den internationella koncernen SRK Consulting, som har mer än 1500 ingenjörerer och forskare anställda vid 50 kontor i 23 olika länder världen over. SRK Consulting (Sweden) startade upp 2009 i Skellefteå, för att på plats i regionen kunna erbjuda internationella konsulttjänster till företag som är verksamma inom gruvbranschen i Norden. SRK har lång och beprövad erfarenhet av gruvprojekt över hela världen. I såväl tropiska och arktiska förhållanden, stora som små projekt, har vi tillhandahållit innovativa, praktiska och kostnadseffektiva lösningar sedan 1974.

Tjänster

SRK erbjuder ett brett spektrum av konsulttjänster till gruvindustrin. Våra tjänster omfattar geologisk modellering, malmberäkning, gruvplanering och design, geoteknik, vattenhantering, avfallshantering, metallurgi, miljöstyrning, geokemi och teknisk-ekonomisk modellering. Vi kan vara till hjälp i prospekteringsprojekt som befinner sig på såväl gräsotsnivå som i ett långt framskridet skede, i feasibility study- projekt och för gruvor i drift . Vi kan även hjälpa till vid stängning och återställning av gruvor. Slutligen kan vi hjälpa till med tekniskt arbete som en del av till exempel en feasibility study, eller granska tekniskt arbete som utförts av andra i en due diligence eller annan revision.

Expertis

SRK:s personal kommer från många olika länder, den språkliga kompetensen omfattar över tio språk, och är vana vid den kulturellt mångfacetterade gruvindustrin. Alla våra tekniska konsulter är högt kvalificerade och har gedigen akademisk bakgrund och tekniska meriter. Många har dessutom arbetat inom industri och statlig förvaltning, erfarenheter som kommer till nytta i projekten.

 

Planerade Workshops:

Please follow the links below for the Further details
.

Applied Structural Geology in Exploration and Mining, 24 th - 25th September, 2015; Skelleftea, Sweden

Implicit Modelling  5th - 9th October, 2015;  Skelleftea, Sweden

Open Pit Mine Planning 20 th - 21th October, 2015; Skelleftea, Sweden

10th FENNOSCANDIAN EXPLORATION AND MINING 3 - 5 November 2015 | Levi, Lapland, Finland

 

 

 

 


Publicerade artiklar

 10 things to consider, mine closure plan, Päivi Picken

 

 10 questions you wanted to ask about Implicit Modelling, Aleksandr Mitrofanov

 

 10 things you should know about Mineral Asset Valuation, Johan Bradley

 

 Implicit Modelling, Aleksandr Mitrofanov, June 2015

 

 Ground Control Management Plan, Michael Di Giovinazzo, June 2015