Vi skapar mötesplatser

GEORANGE är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Hur kan vi hjälpa Er?


Speaker presentations from Future Mine and Mineral January 28-29 2019 | Grand Hôtel, Stockholm, Sweden ...
Den 1 oktober har Swerea delats i två forskningsinstitut. Det som hette Swerea MEFOS och delar av Swerea...