Inbjudan till Samverkanskonferens Mer Kvinnor i Basen

"Arbetslivet in i skolan – skolan in i arbetslivet"

Syftet med konferensen är att ge information, inspiration samt möjlighet att utforma plattformer för samverkan mellan skola och arbetsliv.

 

En naturlig samt stärkt dialog och samverkan mellan skola och arbetsliv kan underlätta långsiktig kompetensförsörjning och bidra till att framtidens arbetskraftsbehov tillgodoses på ett bättre sätt.

Samverkan skapar förutsättningar för rätt matchning av kompetens gentemot arbetsmarknaden och kan motverka den könssegregerade arbetsmarknaden.

 

Företag bör visa upp sin verksamhet och bistå med kunskap kring yrken, arbetsplatser och efterfrågad kompetens. Lärare och studie- och yrkesvägledare behöver få inblick i verkligheten och omvärldens olika yrken och branscher. Elever i skolan som gör studie- och yrkesval behöver bra förutsättningar.

 

Datum: 22 oktober 2012    Tid: Kl. 09.00-16.00

 

Plats: Hotell Lappland, Lycksele  

 

Målgrupp: Skolchefer och rektorer på grundskole- och gymnasienivå, studie- och yrkesvägledare, programråd, politiker, näringslivsrepresentanter, enskilda företagsrepresentanter, fackförbund eller annan som arbetar med samverkan mellan skola och arbetsliv.

 

Inbjudan och program hittar du här pdf