Satsning på gruvor lönar sig


Satsning på gruvor lönar sig


Debattartikel Publicerad i Svenska Dagbladet den 30 januari

Sverige har chansen att spela en avgörande roll för hela Europa i jakten på nya fyndigheter av metall och mineral. Men det krävs att regeringen agerar offensivt nu med rätt insatser, skriver företrädare för gruvindustrin och Metall.

 Få känner till att Sverige tillhör den Fennoskandiska skölden. Det betyder att vi bor på gammalt urberg, på gnejs och granit. På den stabila grunden har vi byggt vårt lands industrialisering, modernisering och välstånd.

I tusen år har malmen och gruvorna i Bergslagen, Västerbotten och Norrbotten varit en grund för vårt lands utveckling. Järnmalm i Kiruna, Pellivuoma och Dannemora, koppar i Aitik, zink i Askersund, bly i Vindelgransele, guld i Svartliden. Bergen i orter med så vackra namn döljer stora rikedomar och strategiskt viktig mineral.

Näringen är på stark frammarsch och var den bransch som ökade sin varuexport klart mest under 2009. Sverige är ett modernt gruvland med moderna gruvor, spetsforskning och ett miljöarbete i världsklass.

20 procent av den svenska varuexporten var enligt SCB år 2010 mineralvaror, järn och stål. Skogen gav ungefär lika mycket och endast verkstadsindustrin stod för en större export. Omkring 30000 människor arbetar i sektorn och nu väntas nyanställningar av minst 1500 personer på orter som Pajala, Gällivare och Kiruna.

Under de senaste åren har ett hundratal bolag letat efter nya fyndigheter av bland annat koppar, guld, zink, bly och nickel i Sverige. Jakten har också startat på nya, strategiskt viktiga kritiska mineral. Man letar efter exotiska grundämnen med namn som yttrium, lantan och dysprosium runt om i hela landet.

Många av dessa nya och sällsynta mineral har stor betydelse i gröna framtidsbranscher som vindkraft, solenergi och lågenergibelysning.

Den urgamla gruvsektorn är en framtidsbransch, där Sverige har chansen att spela en avgörande roll för hela Europa. Men det är nu tåget går, och det är därför som vi nu måste vidta vissa strategiskt viktiga åtgärder för att lyckas. Näringsminister Maud Olofsson sade för ett drygt år sedan med anledning av de stora gruvinvesteringarna som nu sker i bland annat Gällivare att regeringen vill vara med och stödja den positiva utveckling som gruvindustrin står för. Ett uttalande vi tackar för – i väntan på mer.

Låt oss här peka på några för Sverige viktiga insatser som Maud Olofsson kan medverka till:

• Gruvindustrin behöver personal med rätt utbildning. För få söker geovetenskapliga utbildningar samtidigt som vi har brist på bergtekniker och ingenjörsgeologer. Det krävs satsningar på yrkeshögskoleutbildningar. Fler gymnasieutbildningar med inriktning mot geovetenskap är ett måste.

• Det krävs ett ökat statligt stöd till forskningen. Universiteten bör ges ökade anslag för geovetenskaplig och gruvteknisk forskning. Regeringen bör stödja det nya forskningscentrum för gruvbranschen som är under uppbyggnad i Kristineberg i Västerbotten.

• Det behövs mer investeringar i infrastruktur, kraftförsörjning, vägar, järnvägar och hamnar på hela Nordkalotten för att på ett miljömässigt bra sätt klara av de ökande malmtransporterna.

• Det behövs en Gruvdomstol så de viktiga och omfattande miljöprövningarna och går fortare. Snabbhet och flexibilitet blir allt viktigare vapen i den internationella konkurrensen.

Sverige är den ledande gruvnationen i Europa med lång erfarenhet, hög kunskapsnivå och med ett utvecklat miljökunnande. Detta är precis vad EU behöver. Men den svenska regeringen har vaknat sent. I Finland finns redan en offensiv plan för framtidens gruvnäring. Regeringen har visserligen börjat titta på hur processen för ett framtagande av riktlinjer ska se ut i Sverige. Det är bra – men det är sent.

Regeringen har fokus på tjänsteproduktionen och tänker sänka momsen – men glöm inte bort varuproduktion och industri! Fortfarande är det varuproduktionen som står för merparten av exporten. De svenska mineraltillgångarna måste användas. Västvärlden kan inte förlita sig på att mineral och metaller bara ska komma från utvecklingsländerna. Idag levererar EU:s 27 länder fem procent av världens mineral men använder 20 procent. De siffrorna måste ändras.

Om Sverige nu tar chansen och gör en kraftfull och långsiktig satsning på vår gruv- och mineralindustri kan vi etablera oss som den ledande nationen i EU. Det vore bra för jobben och den regionala utvecklingen i vårt land, och det skulle vara ett betydande svenskt bidrag till den europeiska ambitionen att behålla en ledande position inom gruvnäringen i världen.

LENNART GUSTAVSSON
ordförande Georange

STEFAN LÖFVEN
förbundsordförande IF Metall

PER STORM
vd Raw Materials Group

PÄR WEIHED
professor i malmgeologi, Luleå tekniska universitet, ordförande i Nationalkommittén för geologi, Kungliga Vetenskapsakademien

Vi ska öka export och investeringar

REPLIK Gruvnäringen

Överbelastade domstolar hinder för gruvboom

REPLIK | Gruvnäringen