Innovativ bergbult från LTU väcker intresse internationellt

Den smarta bergbulten ThingWave, utvecklad av forskarna Jens Eliasson och Pablo Punal Pereira vid Luleå tekniska universitet, väntas fullt utvecklad bidra till en ökning av säkerheten i gruvor. Gruvföretag runt om i världen visar nu stort intresse för produkten, enligt LTU.


Läs mera