Sametinget i samverkan med GEORANGE

 Sametinget i samverkan med GEORANGE genomförde ett seminarium/workshop omkring markanvändning, naturresursnyttjande, rättigheter och motstående intressen. 


Här nedan finns dokumentation från seminariet och minnesanteckningarna från grupperna, även det två talarnas presentationer finns här nedan.


pdf Dokumentation från seminariet


pdf Presentation Malin Brännström


pdf Presentation Karin Beland Lindahl


pdf Minnesanteckningar 1


pdf Minnesanteckningar 2


pdf Minnesanteckningar 3


Jan Rannerud 

jan.rannerud@sametinget.se  

070-600 80 76 

Lennart Gustavsson  

ordf@georange.se  

070-343 96 85