Ny teknik för täckning av gruvavfall

Första steget i en fullskalebehandling av gruvavfallet från Bolidens nedlagda gruva i Näsliden har påbörjats. Det hela sker med en helt ny teknik för täckning av gruvavfall.


Täckningen som ska användas på det 4,5 hektar stora området utgörs av en blandning av grönlutslam och morän. Första steget i behandlingen omfattar en yta på 2 500 kvadratmeter.

– Grönlutslam är en biprodukt från brukens kemikalieåtervinningsprocess som har en hög vattenhållande förmåga och dessutom låg genomsläpplighet av vatten, vilket är attraktiva egenskaper vid konstruktion av syrebarriärer som är nyckelfunktionen hos gruvindustrins tätskikt, säger Gunnar Westin, ansvarig för projekt inom restmaterial vid SP Processum i ett pressmeddelande.


Läs mera