Inlandet hoppas på fler gruvjobb

Måndagens direktsända tv-debatt i Storuman visar på att gruvorna fortfarande kommer att vara en viktig ingrediens för samhällsutvecklingen i inlandet. Även om det finns skillnader i synen på vilken roll de ska spela i framtiden.

 

Paneldebatten i Storuman, som samlade ett 60-tal åhörare på Folkets hus, visar att det finns väldigt stora skillnader i synen på gruvor i inlandet. VK:s moderator Stefan Åberg inledde också med en fråga om vi överhuvud taget ska ha gruvor i Sverige.

Alla utom renägare Inger-Ann Omma kan tänka sig gruvor i någon form. Omma menar att Sverige måste gå i fronten för att satsa på återvinning. Det var också något som förespråkades av Torgny Forsgren, ordförande på Naturskyddsföreningen i Lycksele.

– Vi måste minska brytning av ny mineral. Det skadar naturen och kostar oss väldigt mycket. Vi måste tänka på ett helt nytt sätt i framtiden, menar Torgny Forsgren.

 

De fanns också meningsskiljaktigheter om hur stor andel som kan täckas av återvinning. Lennart Gustavsson, ordförande i gruvnätverket Georange, varnade för att vara allt för optimistisk i vår syn på människors efterfrågan av metaller.

– Vi måste nog komma bort från den illusionen att vi klarar av vår efterfrågan med återvinning. Det smartaste är att återvinna, men vi måste också ha nyproduktion, anser han.

 

Läs mera  på VK

 

Länk till TV sändningen av debatten