Sweco anlitas av norska Jernbaneverket

Sweco anlitas av norska Jernbaneverket för att elektrifiera
järnvägssträckorna Trønderbanan och Meråkerbanan. Uppdraget är värt
cirka 26 miljoner SEK.

- Det här projektet innebär en viktig uppgradering för mellersta
Norge. Det här är första gången norska järnvägssträckor elektrifieras
sedan 1970-talet. Det förbättrar regionens kollektivtrafik både när
det gäller kapacitet, effektivitet och miljö, säger Grete Aspelund,
vd för Sweco Norge.

Läs mera