LKAB har tagit fram modell

LKAB har tagit fram modell för att kompensera aktörer som påverkas av gruvbrytningen.

 

– Det har varit en lång process för att hitta lösningar på ersättningar som gör att LKAB kan vara konkurrenskraftigt och fortsätta producera. Vi har en stor tilltro till att ersättningen motsvarar kraven på en rättvis och långsiktig hållbar kompensation, så att LKAB och Malmfältens samhällen kan stå sida vid sida även i framtiden, säger Stefan Hämäläine, direktör för samhällsomvandlingar på det statliga bolaget, i en kommentar.

 

Läs mera