LKAB genomför strukturförändring

LKAB har beslutat om en ny koncernstruktur. Syftet med den nya organisationen är att sätta järnmalmsproduktionen i fokus och att säkra långsiktigt hållbar gruvdrift. Samtidigt sker förändringar av LKAB:s koncernledning.

– LKAB står inför ett nytt läge. En förändrad omvärld med fallande världsmarknadspris på järnmalm leder till att vi måste rusta vår organisation för att klara nya utmaningar, säger vd och koncernchef Jan Moström.

I den nya koncernstrukturen delas verksamheten in i tre divisioner. En enhet består av gruva och förädlingsverk i Kiruna, en av gruvor och förädlingsverk i Malmberget och Svappavaara samt en tredje division som består av LKAB Minerals som producerar och säljer industrimineraler samt borrteknikföretaget LKAB Wassara.

Läs mera