Framtidens Gruv-& Mineralindustri

Välkommen till Framtidens Gruv och Mineralindustri 2017.


Modern social structure and innovative business developments.

Georange, Nordic Publishing och SGU välkomnar er till den sjunde upplagan av konferensen ”Framtidens Gruv- och Mineralindustri” i Stockholm, 30-31 januari 2017.Målgrupp:

  • Ledande beslutsfattare från Gruv- och Mineralindustrin.
  • Representanter från myndigheter.
  • Representanter från den finansiella sektorn.
  • Forskare och representanter från universitet/högskolor.
  • Kommunala Näringslivschefer.
  • Politiker, riksdagsledamöter, kommunalråd.
  • Internationella representanter från EU- kommissionen, ambassader, NGO:s


 

Läs mer på Webben