Sandvik säkrar stororder

Sandvik Mining har tecknat kontrakt för leverans av ett
materialhanteringssystem till Sydafrika.

Kontraktsvärdet överstiger 600 miljoner kronor och bokades i det andra
kvartalet 2015. Leveranser påbörjas 2015 och pågår till och med 2017.

I projektet ingår konstruktion, leverans och installation av två
skovelhjulsgrävmaskiner (stacker / reclaimer) med kapacitet på upp
till 6 800 ton per timme och två skeppslastare med kapacitet på upp
till 11 000 ton per timme för hantering av kol.

Stockholm, 6 juli 2015
Sandvik AB

Ytterligare information kan erhållas av Ann-Sofie Nordh, chef för
Investor Relations, Sandvik AB, +46 8 456 1494 eller Pär Altan, chef
för Extern Kommunikation Sandvik AB, +46 8 456 1237
Läs mera