East West Arena

Säkra din plats på den populära mötesplatsen East West Arena nu och träffa dina nya kunder på andra sidan gränsen!

På East West Arena i Narvikden 28 och29 okt 2014Härfår du möta de aktörer som arbetar medutveckling och innovation i regionen längs järnvägenochE10sombindeross sammanöst-västlig från Luleå till Lofoten.

Ämnen: mineralindustrin, byggindustri och turismger en introduktion tillpågående utveckling, planerade projekt och visionära planer. Vi kommer att diskutera lösningar för att begränsa hindren och lära känna de möjligheter och utmaningar som klimatförändringarna ger oss i norr. Och viktigast av allt: Det blir gott om tid att nätverka, prata affärer och bygga nätverk.

Läs mera och anmäl er här: http://eastwestarena.com/