MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR INOM GRUVSEKTORN

I samband med att Sveriges ambassadörer i Chile, Colombia, Peru, Mexiko och Uruguay besöker Sverige, inbjuder Business Sweden och Georange i samarbete med UD till ett seminarium om handeln med Latinamerika. Efter seminariet med påföljande lättare lunch kommer det att finnas möjlighet till möten med ambassadörerna samt representanter från Business Sweden.

 

Latinamerika är en starkt växande region som erbjuder flera fördelar och intressanta affärsmöjligheter. Vi fokuserar ofta på Europas problem och därmed missar möjligheter på de framrusande tillväxtmarknaderna. Några viktiga drivkrafter för tillväxten i regionen är medelklassens framväxt, en ström av inhemska och utländska investeringar och även ett allt intensivare utbyte mellan tillväxtländerna.

 

Visste du att? Mexiko är världens största producent av silver och står för ca 20% av den globala produktionen. Man har 11 metaller i top 15 produktion (bl.a. guld, koppar, bismuit och fluorit). Marknaden har visat kraftig tillväxt senaste åren och var 2011 den fjärde största mottagaren av direktinvesteringar i världen inom gruvsektorn.. Chile har stora resurser av basmetall och mineraler och är världsledande inom kopparproduktion som fortfarande inte utnyttjas fullt ut och de har kontinuerliga expansionsplaner. Den colombianska gruvindustrin är den tredje största i Latinamerika. Colombia är största producent och exportör av kol i Latinamerika. Kolindustrin är fortfarande underutvecklad och är en viktig drivkraft för investeringar. Uruguay har ett fördelaktigt investeringsklimat, med ett fungerande rättssystem och öppna finansiella marknader.

 

Presentationer finns nedan:

pdf Presentation Chile    pdf  Presentation Peru    

 

pdf Presentation Columbia   pdf  Presentation Mexiko    

 

 pdf Broschyr Chile   pdf Broschyr Peru    

 

pdf Finansiera dina möjligheter EKN  pdf Kontaktguide Sverige- Latinamerika